FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
यस गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको नामवली ७४/७५ Friday, December 22, 2017 - 11:17 PDF icon 1 jestha.pdf, PDF icon 2 bidhawa.pdf, PDF icon 3 akal mahila.pdf, PDF icon 4 dalit jestha.pdf, PDF icon 5 dalit child.pdf, PDF icon 6 full apanga.pdf, PDF icon 7 ati asakta.pdf
आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली ७८/७९ Wednesday, July 27, 2022 - 12:52 PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट क्षेत्र तोकिएका बालबालिका भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट जेष्ठ नागरिक एकल महिला भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट दलित जेष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट दलित बालबालिका भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट पूर्ण अपाङ्गता भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली , PDF icon आ.व. ०७८/७९ मा कालिका गाउँपालिकाबाट विधवा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली
आ.व. ०७९।८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रगति प्रतिवेदन ८०/८१ Friday, September 1, 2023 - 10:51 PDF icon आ.व. ०७९।८० को सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु २०८१/०८२ Wednesday, July 17, 2024 - 12:50 PDF icon आ.व. ०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरेका लाभग्राहीहरु