FAQs Complain Problems

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा थोपा सिञ्चाइ सेट वितरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा थोपा सिञ्चाइ सेट वितरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Pages

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
rawalshital122@gmail.com
9851185096
वडा अध्यक्ष वडा नं ५
sdp.paudel56@gmail.com
9818252242

सूचना अधिकारी

महत्वपूर्ण भिडियो