FAQs Complain Problems

ताजा अपडेट

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

छात्रवृत्ति लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा मिनी ट्रिलर वितरण सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

प्राविधिक सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा थोपा सिञ्चाइ सेट वितरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

५०% अनुदानमा थोपा सिञ्चाइ सेट वितरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
अध्यक्ष
harikrishnadevkota40@gmail.com
9851031394
उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
tamangmeera46@gmail.com
9841084466

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
krishnakunwar906@gmail.com
9851185096

सूचना अधिकारी

महत्वपूर्ण भिडियो