तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
43% (21 votes)
राम्रो
33% (16 votes)
ठिकै
24% (12 votes)
Total votes: 49