FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
38% (20 votes)
राम्रो
8% (4 votes)
ठिकै
6% (3 votes)
सुधार गर्न पर्छ
48% (25 votes)
Total votes: 52