तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
62% (8 votes)
राम्रो
15% (2 votes)
ठिकै
15% (2 votes)
सुधार गर्न पर्छ
8% (1 vote)
Total votes: 13