तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
50% (1 vote)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
0% (0 votes)
सुधार गर्न पर्छ
50% (1 vote)
Total votes: 2