तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
61% (11 votes)
राम्रो
11% (2 votes)
ठिकै
11% (2 votes)
सुधार गर्न पर्छ
17% (3 votes)
Total votes: 18