FAQs Complain Problems

तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
34% (13 votes)
राम्रो
8% (3 votes)
ठिकै
8% (3 votes)
सुधार गर्न पर्छ
50% (19 votes)
Total votes: 38