तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
64% (7 votes)
राम्रो
9% (1 vote)
ठिकै
18% (2 votes)
सुधार गर्न पर्छ
9% (1 vote)
Total votes: 11