FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

फ्रि वाईफाई जोन सञ्चालनको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान

दस्तावेज: 

Notice for Invitation for Sealed Quotation

कालिका गाउँपालिकाको २०७६ चैत्र ८ गते साैर्य दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का सम्बन्धि सूचना

कालिका गाउँपालिकाको २०७६ चैत्र ८ गते साैर्य दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का सम्बन्धि सूचना

कालिका गाउँपालिकाको २०७६ चैत्र ४ गते साैर्य दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का सम्बन्धि सूचना

कालिका गाउँपालिकाको २०७६ चैत्र ४ गते साैर्य दैनिकमा प्रकाशित ठेक्का सम्बन्धि सूचना

X-Ray खरिद सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

Pages