FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना प्रविधि अधिकृतको करार सेवामा आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ७४/७५ 12/12/2017 - 16:37 PDF icon ict officer 1.pdf
प्रथम चैामासिक समिक्षा विवरण पेश गर्ने ७४/७५ 12/19/2017 - 11:35
कालिका गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र २०७५ ७५/७६ 06/21/2019 - 14:48 PDF icon कालिका गाउँपालिका पार्श्वचित्र २०७५.pdf
५०% अनुदानमा तरकारीको विउ वितरण सम्वन्धी सूचना ७६/७७ 08/18/2019 - 15:27 PDF icon krishi shakha.pdf
२०७६/०४/३१ गते लिइएको नायव पशु स्वास्थ प्राविधिक(सहायक चौथो)परिक्षाको नतिजा प्रकाशनबारे सूचना ७६/७७ 08/18/2019 - 17:35
२०७७ पौष मसान्त सम्मको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको आय व्यय विवरण ७७/७८ 01/19/2021 - 12:48 PDF icon प्रकोप व्यवस्थापन कोष आम्दानी तथा खर्च विवरण २०७७ पौष मसान्त सम्म.pdf
२०७७ पौष मसान्त सम्मको आन्तरिक आयको विवरण ७७/७८ 01/19/2021 - 12:48 PDF icon गाउँपालिकाको आन्तरिक आय २०७७ पौष मसान्त सम्म.pdf
२०७७ पौष मसान्त सम्मको खर्च विवरण ७७/७८ 01/19/2021 - 12:48 PDF icon २०७७ पौष मसान्त सम्मको खर्च.pdf
२०७७ पौष मसान्त सम्मको आम्दानी विवरण ७७/७८ 01/19/2021 - 12:48 PDF icon २०७७ पौष मसान्त सम्मको आम्दानी.pdf
कालिका गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना ७७/७८ 07/14/2021 - 19:14 PDF icon राजस्व सुधार कार्ययोजना

Pages