तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह कस्तो लाग्छ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
57% (13 votes)
राम्रो
13% (3 votes)
ठिकै
9% (2 votes)
सुधार गर्न पर्छ
22% (5 votes)
Total votes: 23