FAQs Complain Problems

८०/८१

२०८०/०८१

कालिका गाउँपालिका भित्रका २०८० को SEE परिक्षामा NG ल्याउने विद्यार्थीहरुको लागी निशुल्क Online कक्षा संचालन हुने सम्वन्धी सूचना।

कालिका गाउँपालिका भित्रका २०८० को SEE परिक्षामा NG ल्याउने विद्यार्थीहरुको लागी निशुल्क Online कक्षा संचालन हुने सम्वन्धी सूचना।

उपभोक्ता समितिहरुका लागी अन्तिम विल भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

उपभोक्ता समितिहरुका लागी अन्तिम विल भुक्तानीका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages