FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका ७५/७६ 08/31/2018 - 12:40 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका.pdf
साधारण निर्माण जन्यसामाग्री (दुंगा, गिट्टी, माटो, वालुवा) संकलन, उत्खनन्, प्रशोधन, ओसार-पसार र बिक्रि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 08/31/2018 - 13:20 PDF icon साधारण निर्माण जन्यसामाग्री संकलन, उत्खनन्, प्रशोधन, ओसार-पसार र बिक्रि वितरण.pdf
आ. व ०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम ७५/७६ 08/31/2018 - 13:21 PDF icon आ. व ०७५-०७६ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) एन ७५/७६ 08/31/2018 - 14:41 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम.pdf
कालिका गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:28 PDF icon कालिका गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
कालिका गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:28 PDF icon कालिका गाउँपालिकाबाट बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन ७५/७६ 09/03/2018 - 10:30 PDF icon गाउँ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:31 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
भूमि एन २०७५ ७५/७६ 09/03/2018 - 10:32 PDF icon भूमि एन २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 08/02/2020 - 14:40 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf

Pages