FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नतिजा प्रकशान सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना

दस्तावेज: 

सूचना

अन्य आवश्यक जानकारी लागि निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष:-  ९८५१२१०४०५

गाउँपालिका उपाध्यक्ष:-  ९८५११५१२७२

वडा नं. १ अध्यक्ष:-  ९८५१२११५२३

वडा नं.२ अध्यक्ष:-  ९८५१२४७५३६/९८४१२०७५३६

वडा नं.३ अध्यक्ष:-  ९८५१२३९५७९

COVID19 सम्बन्धमा सार्वजनिक हितका लागि जारी सन्देश

दस्तावेज: 

कालिका गापा को सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

कालिका गापा को सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना

Pages