FAQs Complain Problems

सूचना

अन्य आवश्यक जानकारी लागि निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष:-  ९८५१२१०४०५

गाउँपालिका उपाध्यक्ष:-  ९८५११५१२७२

वडा नं. १ अध्यक्ष:-  ९८५१२११५२३

वडा नं.२ अध्यक्ष:-  ९८५१२४७५३६/९८४१२०७५३६

वडा नं.३ अध्यक्ष:-  ९८५१२३९५७९

वडा नं. ४ अध्यक्ष:-   ९८५११६२९८०

वडा न‍ं. ५ अध्यक्ष:-  ९८४०५६४२७५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रकाश अधिकारी  :- ९८५११८५०९६

लेखा अधिकृत,  वाचस्पति सुनुवार:-  ९८४३७०९८०४

आर्थिक वर्ष: