FAQs Complain Problems

शेषपछिको बकसपत्र सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन |
  • निवेदकको ने.ना.प्र.प. |
  • शेष पछिको वकस पत्र |
  • मृत्यू दर्ता र नाता प्रमाणित |
  • ज.ध.प्र.पु. |
  • एकिकृत सम्पत्तिकर तिरेको रसिदको फोटोकपी ।