FAQs Complain Problems

लक्षित बर्गको न्यायमा पहूँच सम्बन्धी जानकारीमूलक पूस्तिका

सर्वोच्च अदालत, न्यायमा पहूँच आयोगद्धारा प्रकाशित लक्षितवर्गको अधिकारसम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका तलको लिङ्कमा गइ डाउनलोड गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ।

http://supremecourt.gov.np/a2jc/Page/jankaripustika

आर्थिक वर्ष: