FAQs Complain Problems

बसाई सराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र
  • बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा अध्य्क्षको सिफारिस पत्र
  • जहाँ जानेहो त्यस ठाउँको लालपुर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने
  • बसाई सराई गरि आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र
  • घरमुलीको नागरिकताको प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
  • घटना घटेको ३५ दिन भित्र सपरिवारको बसाई सराई भए परिवारको मूख्य व्यक्तिले सूचना दिने
  • एकजनाको मात्र बसाई सराई भए निजले सूचना दिने