FAQs Complain Problems

नक्शा डिजाईनको ईजाजत पत्र/नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
कविता देवकोटा (ईन्जिनियर)
सेवा दिने कार्यालय: 
कालिका गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजित आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि |
  • चारित्रिक प्रमाण पत्र (ईन्जिनियर, ओभरसियर, आर्किटेक्ट, ड्राफ्टमेन) को प्रतिलिपि |
  • गत बर्षसम्म न.पा. लाई सम्पुर्ण कर बुझाएको प्रमाण |
  • नवीकरणको हकमा सक्कल प्रमाणपत्र |
प्रक्रिया: 
  • व्यहोरा सहितको निवेदन |
  • वडा सचिवको किटानी सिफारीस |
  • कार्यालय प्रमुखको तोक आदेश |
  • निवेदन दर्ता |
  • प्रमाण-पत्रको तयारी र कार्यालय प्रमुखको दस्तखत |
  • प्रमाणपत्रमा कार्यालयको छाप |