FAQs Complain Problems

छुट सर्वेक्षण तथा पूनःजाँचबाट लाभग्राही कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रर्वलिकरण लाभग्राहीहरुको सूची

कालिका गाउँपालिका अन्तर्गत राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणवाट गुनासो सम्बोधन भएका पिडितहरुको विवरण

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: