FAQs Complain Problems

छुट जग्गा दर्ता सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुरा भएको निवेदन उपर फिल्ड निरिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था वाहेक सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
कालिका गाउँपालिकाद्वारा विनियोजीय आर्थिक एन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन |
  • स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का |
  • फिल्ड बुक |
  • नाता प्रमाणित |
  • मृत्युदर्ता |
  • नागरिकता |
  • नापी नक्साकोे फोटोकपी |