FAQs Complain Problems

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

उद्यम विकास सहजकर्ता सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । आवेदकले गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७/०७८ अनुसारको दस्तुर कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखा वा प्राइम कमर्शिल बैंक लि. कालिकास्थान शाखाको खाता नं. ग-१-१- आन्तरिक राजशव खाता कालिका गा.पा. - ०६६००१७६CA मा तिरेको सक्कल कपी scan गरी आवेदनका साथ इमेल पठाउन सकिनेछ । 

दस्तावेज: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: