सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

X-Ray खरिद सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 06/19/2019 - 15:47 PDF icon xray.pdf

जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालको लागि अत्यावश्यक अैाजार उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुन सूचना

७५/७६ 06/19/2019 - 15:24 PDF icon health samagri.pdf

जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालको लागि अत्यावश्यक अैाजार उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 14:13 PDF icon jibjibe gramin hospital aaujar upakaran kharid.pdf

जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालको लागि अत्यावश्यक अैाजार उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 14:13 PDF icon jibjibe gramin hospital aaujar upakaran kharid.pdf

जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालको लागि अत्यावश्यक अैाजार उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 14:13 PDF icon jibjibe gramin hospital aaujar upakaran kharid.pdf

जिवजिवे ग्रामिण अस्पतालको लागि अत्यावश्यक अैाजार उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना

७५/७६ 06/16/2019 - 14:13 PDF icon jibjibe gramin hospital aaujar upakaran kharid.pdf

कालिका गा पा को स्वास्थ्य चाैकी निर्माणको ठेक्का सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 06/13/2019 - 11:52 PDF icon INVITATION OF BID FOR HEALTH POST.pdf

कालिका गा‍पा भित्र साेलार सडक वत्ती स्थापना सम्वन्धी ठेक्का स्विकृत सम्वन्धी आशय पत्रको सूचना

७५/७६ 06/09/2019 - 13:20 PDF icon aasayaptra suchana solar (1) (1).pdf

X-Ray मेसिन र एसेसरिज सामान आपुर्ती सम्वन्धी सूचना

७५/७६ 06/09/2019 - 12:36 PDF icon suchana health.pdf

वोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 05/24/2019 - 10:48 PDF icon आशय पत्रको सूचना 1.pdf

Pages