तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
36% (13 votes)
राम्रो
36% (13 votes)
ठिकै
28% (10 votes)
Total votes: 36