तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
35% (7 votes)
राम्रो
25% (5 votes)
ठिकै
40% (8 votes)
Total votes: 20