तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
36% (12 votes)
राम्रो
33% (11 votes)
ठिकै
30% (10 votes)
Total votes: 33