तपाईलाई हाम्राे गाउँपालिकाको वेबसाइट कस्तो लाग्यो ? अन्य भएमा प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

धेरै राम्रो
39% (17 votes)
राम्रो
36% (16 votes)
ठिकै
25% (11 votes)
Total votes: 44