सूचना तथा समाचार

कालिका गा पा काे DPR वनाउन प्रस्ताव अाव्हान सम्बन्धि सुचना 2075/12/14 काे साैर्य दैनिकमा प्रकासित

कालिका गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा सम्बन्धि सूचना

कालिका गाउँपालिका रसुवाको चौथो गाउँ सभा तपशिलको मिति, स्थान र समयमा सम्पन्न हुने व्यहोराको पत्रचार सम्पूर्ण गाउँ सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यहरुलाई भैसकेको जानकारी गराउँदै पत्र प्राप्त नगर्नुहुने सम्पूर्ण गाउँ सभा सदस्यहरुलाई यसै सूचनालाई आधारमानी अनिवार्य रुपमा उपस्थितीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।

Pages