सूचना तथा समाचार

मेलमिलाकर्ताको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धमा

यस कालिका गाउँपालिका भित्र रहनु भएका सम्पूर्ण मेलमिलापकर्ता सम्बन्धि तालिम प्राप्त गर्नु भएको मेलमिलापकर्ताहरुलाई गाऊँपालिकामा सुचिकृत हुने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

घर वहाल बुझाउने सम्बन्धि सूचना

कालिका गाउँपालिका भित्र घर वहालमा लिनुहुने व्यक्ति, व्यवसायी, गैरसरकारी बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थाहरुको लागि घर वहाल कर बजाउने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages